Kullanım Şartları

SÖZLEŞME

 1. Bu sözleşme, https://ziraatpazari.com web sitesine kayıt sözleşmesidir. İlerleyen kısımlarda "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır.
 2. Tanımlar:
  - ÜYE: ziraatpazari.com web sitesine kayıt olarak sitede ürün, mal, hizmet vb ilan etme , pazarlama, tanıtma, satma hak ve yetkisi elde eden kullanıcıdır.
  - ZİRAAT PAZARI :  www. ziraatpazari.com web sitesidir.
  SÖZLEŞME: ÜYE'nin ZİRAAT PAZARI'na üye olurken, hüküm ve maddelerini tamamen kabul ettiği, maddelere uymamaktan kaynaklı hüküm ve sorumlulukları ve cezai yaptırımları peşinen kabul ettiği maddeler bütünüdür.
 3. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'na kayıt olurken doldurduğu formda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz vermeyi kabul eder. Bilgilerin doğru olmaması ya da eksik olmasından kaynaklı tüm sorumlulukları ve yaptırımlarını kabul eder.
 4. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'nda paylaşağı tüm ilan ve içeriklerde başta Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, genel ahlak kurallarına ve evrensel insan haklarına aykırı hiçbir paylaşım, söylem ve yazımda bulunmayacağınıi aksi halde doğacak tüm sorumluluk ve cezai işlemeleri yükleneceğini paşinen kabul eder.
 5. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'nda paylaşacağı tüm içerik, ürün, mal ve hizmetlerin kendine ait olduğunu başkasına ait olmadığını kabul eder.
 6. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'nda paylaşacağı tüm içerik, ürün mal ve hizmetlerde marka tescil, lisans hakkı, gibi hukuken başkalarının koruması altında olan hiçbir şeyi kullanmayacağını taahhit eder.
 7. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'nda paylaşacağı tüm metin ve görsellerin yasal sorun teşkil etmeyecek nitelikte olduğunu kabul eder.
 8. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'na üye olurken vereceği iletişim bilgileri vasıtasıyla kendisi ile ÜYElerin, ZİRAAT PAZARI'nın ve üye olmayan kullanıcıların iletişime geçebileceği hususunda izin vermiş sayılır.
 9. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'ndan ayrılma, tüm ilan ve kişisel bilgilerinin kalıcı olarak silinmesini isteme hakkına sahiptir. Böyle bir istek durumunda ZİRAAT PAZARI tüm bilgi, üyelik ve içerikleri silmek zorundadır. Kayıt tutma hakkı yoktur.
 10. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'na verdiği iletişim kanalları üzerinden kendisine bilgi, güncellemeler, ZİRAAT PAZARI ve tarım ziraat ile ilgili tanıtıcı reklamlar gönderilmesini kabul eder. Kişisel bilgileri başka firma ve kişilere kayırlı olarak verilmemek hakkı ile aracı kişi ve kurumların teknik sistemleri üzerinden tarım ziraat içerikli iletiler gönderilebileceğini kabul eder.
 11. ZİRAAT PAZARI, ÜYE'nin kişisel bilgilerini korumak ve kimse ile paylaşmamak sorumluluğunu kabul eder.  Ancak siteye teknik saldırılar olması halinde bilgilerin başka kişilerin elene geçebilme ihtimali olduğunu ÜYE kabul eder. Bu durumlarda hukuken şikayetçi olmayacağını peşinen kabul eder.
 12. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'ndan memnun olmaması halinde her türlü memnuniyetsizlik ve sorunu için ilk olarak ZİRAAT PAZARI yönetimi ile gidermeye çalışacağını, bu yola hakkıyla başvurmadan hiçbir mecrada ZİRAAT PAZARI adını kullanarak kötüleyici ifadelerde bulunkayacağını peşinen taahhüt eder.
 13. ÜYE, ZİRAAT PAZARI'nda paylaşağı tüm ürün, mal ve hizmetlerin satıcı/tedarikçi/sağlayıcı yetkilerinin olduğunu peşinen kabul eder. Satışında sınırlamalar ve bazı özel durum/şartlar olan ziraai ilaçlar, gübre ve kimyasallar gibi her ürünün yetki belgelerine sahip olduğunu bildirmiş ve kabul etmiş sayılır. Yetki olmadığı ürün, mal ve hizmetleri ilan etmeyeceği ve satmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.  
 14. Herhangi bir sebeple resmi yollarla ve kanallarla istenilmesi durumunda ZİRAAT PAZARI, ÜYE'ye ait tüm bilgileri Türkiye Adalet Birimlerine ve ilgili Savcılıklara verebilir. ÜYE bu durumu peşinen kabul eder.